Sadnja biljaka

Sadnja biljaka:

TUJE, ČETINARI, LIŠĆARI, UKRASNO ŠIBLJE, SEZONSKO CVEĆE

Iskonska težnja čoveka za ulepšavanjem svoje okoline rezultirala je gajenjem raznih dekorativnih biljnih vrsta i razvojem hortikulture kao grane. Biljke se ne mogu saditi bilo kada i bilo gde, jer svaka ima svoje vreme sadnje i uslove koje zahteva da bi mogla uspešno da se uzgaja i dugo održi u savršenom stanju, jer samo u takvom stanju biljka može da služi kao ukras u Vašem vrtu. Ovaj, naizgled jednostavan posao prvenstveno zahteva visoku stručnost, iskustvo i puno ljubavi prema istom i zato uz nas možete imati savršen vrt.

Sadnja biljaka u pejzažnoj arhitekturi može se podeliti u sledeće grupacije:
· Lišćari;
· Četinari;
· Ukrasno šiblje;
· Ukrasne trave;
· Perene.

U pejzažnoj arhitekturi drvenaste vrste čine osnovni noseći element svake zelene površine. Njihova uloga je višestruka: sanitarna, regulišu jačinu vetra, smanjuju količinu štetnih gasova, čađi, prašine, regulišu temperaturu i relativnu vlažnost vazduha.

Ako do sada niste znali jedno odraslo drvo ima osvežavajući efekat jednak efektu koji stvara deset rashladnih uređaja. Drveće se moze podeliti na četinare i lišćare. Pošto smo o sadnji četinara pisali u odeljku SAVETI , ovde ćemo dati savet za sadnju lišćara.

Tehnika sadnje ukrasnog drveća je ista kao i u voćarstvu. Sadnja tuja se može izvoditi sa busenom, ako je reč o odraslim stablima ili bez busena ako se radi o mladim stablima. Vreme sadnje može biti u jesen po opadanju lišća i u proleće pre početka vegetacije. Sadnice u kontejnerima (plastičnim kesama) mogu se presađivati preko cele godine. Po završenom raspoređivanju biljaka pristupa se kopanju jama čija veličina treba da bude 75-80 x 80cm.

Pre postavljanja sadnice u jamu potrebno je izvršiti redukciju korenovog sistema, ostećene žile obavezno skratiti, a lišćarima obavezno obaviti redukciju krune 1/3. Sadnice treba postaviti u centar jame na sloj rastresite zemlje koja je izmešana sa kompleksnim NPK đubrivom i stavljati ga oko i iza korenovog sistema sadnice nakon nasipanja prvog sloja humusa. Pri tome voditi računa da sadnica dođe na približno istu dubinu na kojoj je bila u rasadniku ili za 2-3cm dublje. Po jednoj jami za različite kategorije zelenila potrebne su različite kolicine NPK đubriva, za visoke četinare i lišćare 100g po jami, za srednje i niske lisćare 80g NPK đubriva.

Sadnja biljaka

Ostale usluge